Đại lý Phoenix Contact. Phích cắm bảo vệ tăng áp cho phần tử cơ sở, bảo vệ thô điện áp chế độ bình thường và bảo vệ tốt cho hai dây tín hiệu nổi trong CNTT, bảo vệ thô điện áp chế độ chung với đất. Made in Germany. 


Tham khảo catalog chi tiết theo đường link sau ( trích nguồn https://www.phoenixcontact.com):
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/us/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2858030&library=usen&pcck=P-24-02-01&tab=1&selectedCategory=ALL