028.628.28.668; NHÀ NHẬP KHẨU PHÂN PHỐI PHOENIX CONTACT

Relay kiếng - PLC relay

RƠ LE PLC-RPT-230UC/21 - 2900305
RƠ LE MÔ ĐUN PLC-2RPT-24DC/1 - 2901639
RƠ LE PLC-RSC- 24DC/21 - 2966171
RELAY PLC-OSC- 24DC/24DC/2 - 2966634
RELAY PLC-OSC- 24DC/ 24DC/10/R - 2982702
REL-IR Dòng Relay chuyên dùng cho ngành điện
PLC INTERFACE RELAY Phoenix Contact