028.628.28.668; NHÀ NHẬP KHẨU PHÂN PHỐI PHOENIX CONTACT

Cáp cảm biến - sensor cables

CÁP CẢM BIẾN VS-FSBPXS-OE-94F/0,5 - 1424135
ĐẦU NỐI DÂY SAC-5PT-F/F-M VP - 1424712
CÁP CẢM BIẾN M12 SACB-8/16-L-C SCO - 1516836
CÁP CẢM BIẾN M12 SAC-4P-M12MS/ 1,5-PUR AE - 1118842
CÁP CẢM BIẾN M8 SAC-8P- 0,3-PUR/M 8FR - 1130344
CÁP CẢM BIẾN SAC-3P-30,0-PUO/A-1L-Z OD - 1130393
CÁP CẢM BIẾN SAC-4P-10,0-731/FS SCO RAIL - 1150654
CÁP CẢM BIẾN SAC-5P-M12MR/ 1,5-PUR SH VA - 1170898
CÁP CẢM BIẾN SAC-8P-M12MS/1,8-PUR AE - 1171880
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
>