028.628.28.668; NHÀ NHẬP KHẨU PHÂN PHỐI PHOENIX CONTACT

Sản phẩm

RƠ LE PLC-RPT-230UC/21 - 2900305
MÁY IN NHÃN BLUEMARK ID - 1003334 PHOENIX CONACT
MÁY IN NHÃN BLUEMARK ID COLOR - 1002329 PHOENIX CONACT
MÁY IN NHÃN TOPMARK NEO - 1012015 PHOENIX CONACT
MÁY IN NHÃN THERMOMARK PRIME - 5148888 PHOENIX CONACT
BỘ ĐIỀU KHIỂN SMARTRTU AXC SG - 1110435
ẮC QUY UPS-BAT/PB/24DC/20AH - 1348516
MÔ ĐUN KỸ THUẬT SỐ AXL SE DI16/1 - 1088127
MÔ ĐUN TRUYỀN THÔNG  AXL SE RS485 - 1088128
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
>