Đại lý Phoenix Contact. Phích cắm bảo vệ PT với bảo vệ thiết bị điện áp tăng áp cho bộ cấp nguồn, hiển thị lỗi trực quan, điện áp danh định: 24 V và mạch tín hiệu nổi 2 lõi, điện áp danh định: 24 V. Made in Germany.


Tham khảo catalog chi tiết theo đường link sau ( trích nguồn https://www.phoenixcontact.com):
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/us/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2819008&library=usen&pcck=P-24-03-06-01&tab=1&selectedCategory=ALL