028.628.28.668; NHÀ NHẬP KHẨU PHÂN PHỐI PHOENIX CONTACT

Bộ nguồn - UPS

BỘ NGUỒN QUINT-PS-100-240AC/24DC/ 2.5 - 2938578
BỘ NGUỒN QUINT-BUFFER/24DC/20 - 2866213
BỘ NGUỒN QUINT-PS- 24DC/24DC/10 - 2866378
BỘ NGUỒN QUINT-BUFFER/24DC/24DC/40 - 2320393
BỘ NGUỒN QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10/3.4AH - 2320267
BỘ NGUỒN TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/10 - 2907161
BỘ NGUỒN QUINT-UPS/ 1AC/ 1AC/500VA - 2320270
BỘ NGUỒN TRIO-UPS-2G/1AC/24DC/5 - 2907160
BỘ NGUỒN TRIO-UPS-2G/3AC/24DC/20 - 2906367
BỘ NGUỒN QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/20 - 2320238
BỘ NGUỒN TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA - 2905909
BỘ NGUỒN TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/120V/750VA - 2905908
BỘ NGUỒN TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5  - 2903160
BỘ NGUỒN TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5 - 2903159
BỘ NGUỒN TRIO-PS-2G/1AC/12DC/10  - 2903158
BỘ NGUỒN TRIO-PS-2G/1AC/12DC/5/C2LPS - 2903157
BỘ NGUỒN TRIO-PS-2G/3AC/24DC/40 - 2903156
BỘ NGUỒN TRIO-PS-2G/3AC/24DC/20 - 2903155
BỘ NGUỒN TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10 - 2903154
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
>