RƠ LE PLC-RPT-230UC/21 - 2900305
Liên hệ để có giá tốt nhất: 
            Mr Vũ: 0908 878 633
            Mr Hoàng: 0933 441 466
            Mr Di: 0933 744 776
Email: info@tienhungtech.com
           sales@tienhungtech.com


Thông số kỹ thuật

- Điện áp đầu vào: 230 V AC; 220 V DC
- Đầu ra chỉnh lưu: 250 VAC / 6A
- Dòng ngắn mạch 200 A (dòng ngắn mạch có điều kiện)
- Điểm chịu ngắn mạch tối đa (tải trở ohmic): 140 W (ở 24 V DC); 20 W (ở 48 V DC); 18 W (ở 60 V DC); 23 W (ở 110 V DC); 40 W (ở 220 V DC); 1500 VA (cho 250 V AC)
- Cầu chì: 4 A gL/gG NEOZED
- Kết nối dây tại tiếp điểm: Đẩy vào (Push-in)

Tham khảo thông tin kỹ thuật sản phẩm theo đường link (trich nguồn: https://www.phoenixcontact.com)
RƠ LE PLC-RPT-230UC/21 - 2900305