Tên gọi: cầu đấu dây vặn vít UK 3 N
Mã đặt hàng: 3001501


Tham khảo catalog chi tiết theo đường link sau ( trích nguồn https://www.phoenixcontact.com):
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/us/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=3005073&library=usen&pcck=P-15-01-02-01&tab=1&selectedCategory=ALL


Loại cầu đấu: vặn vít 
Tiết diện dây dẫn: 0.2 mm² - 4 mm²
Dòng định mức: 24 A
Áp định mức: 800 V
Dòng mang định mức tốt nhất: 32 A (với dây dẫn có tiết diện 4 mm²)
Kích thước: rộng 5.2 mm
Vỏ ngoài: bằng nhựa màu xám, bền, dẻo và cháy chậm
Gắn được trên DIN rail: NS 32, NS 35/15, NS 35/7,5
Chứng chỉ: CSA / UL Recognized / KEMA-KEUR / cUL Recognized / LR / PRS / KR / NK / LR / EAC / IECEE CB Scheme / DNV GL / cULus Recognized, IECEx / ATEX / UL Recognized / cUL Recognized / EAC Ex / GL / cULus Recognized