0443023 - USLKG 16 N CẦU ĐẤU DÂY USLKG 16 N - PHOENIX CONTACT. NHÀ PHÂN PHỐI PHOENIX CONTACT VIỆT NAM
 
Cầu đấu dây nối đất 0443023 - USLKG 16 N
Số lượng kết nối: 2
Số vị trí: 1
Phương thức kết nối: Kết nối bằng vít
Tiết diện: 2.5 mm2 - 25 mm2
Lắp đặt: Chân PE với vít gắn, M4
Kiểu lắp: NS 35/7, 5, NS 35/15, NS 32, màu: xanh lá - vàng

Tham khảo catalog chi tiết theo đường link sau ( trích nguồn https://www.phoenixcontact.com):
https://www.phoenixcontact.com


Liên hệ để có giá tốt nhất: 
            Mr Vũ: 0908 878 633
            Mr Hoàng: 0933 441 466
            Mr Di: 0933 744 776
Email: info@tienhungtech.com
           sales@tienhungtech.com