Đại lý Phoenix Contact. Ngõ vào nội tuyến, ngõ vào Analog, ngõ vào Analog: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, phương thức kết nối: 2 dây dẫn, tốc độ truyền: 500 kbps, mức độ bảo vệ: IP20, bao gồm đầu nối nội tuyến và nhãn. Made in Germany. 


Tham khảo catalog chi tiết theo đường link sau ( trích nguồn https://www.phoenixcontact.com):
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/us/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2861302&library=usen&pcck=P-21-13&tab=1&selectedCategory=ALL


Liên hệ để có giá tốt nhất: 
            Mr Vũ: 0908 878 633
            Mr Hoàng: 0933 441 466
            Mr Di: 0933 744 776
Email: info@tienhungtech.com
           sales@tienhungtech.com