Đại lý Phoenix Contact Hồ Chí Minh, Việt Nam. Cầu nối tắt cho terminal block ST 2,5 - 3031212 Phoenix Contact, mã hàng FBS 10-5 - 3030213, với 10 chân nối, kích thước chân cắm 5,2mm ( pitch: 5,2mm), màu đỏ. Nhà phân phối Phoenix Contact Hồ Chí Minh, Việt Nam.


Tham khảo catalog chi tiết theo đường link sau ( trích nguồn https://www.phoenixcontact.com):
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/us/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=3030213&library=usen&pcck=P-15-07&tab=1&selectedCategory=ALL