Đại lý Phoenix Contact. Cầu chặn cuối CLIPFIX 35-5 - 3022276 ( chặn cuối CLIPFIX 35-5 - 3022276, miếng chặn cuối CLIPFIX 35-5 - 3022276, khối chặn cuối CLIPFIX 35-5 - 3022276, end clamp CLIPFIX 35-5 - 3022276) màu xám, rộng 5.15mm, có vít để bắt cố định trên thanh DIN rail NS35; NS32, từ đó định vị các terminal block hoặc relay hoặc nguồn gắn trên thanh Dinrail không bị dịch chuyển


Tham khảo catalog chi tiết theo đường link sau ( trích nguồn https://www.phoenixcontact.com):
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/us/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=3022276&library=usen&pcck=P-09-02-09&tab=1&selectedCategory=ALL