Đại lý Phoenix Contact. Cầu chặn cuối E/UK - 1201442 ( chặn cuối E/UK - 1201442, miếng chặn cuối E/UK - 1201442, khối chặn cuối E/UK - 1201442, end clamp E/UK - 1201442) màu xám, rộng 9.5mm, cao 35.2mm, có vít để bắt cố định trên thanh DIN rail NS35; NS32, từ đó định vị các terminal block hoặc relay hoặc nguồn gắn trên thanh Dinrail không bị dịch chuyển.


Tham khảo catalog chi tiết theo đường link sau ( trích nguồn https://www.phoenixcontact.com):
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/us/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=1201442&library=usen&pcck=P-09-02-09&tab=1&selectedCategory=ALL

Tag:
1201442 - E/UK - CẦU CHẶN CUỐI E/UK 1201442 - PHOENIX CONTACT, miếng chặn cuối E/UK - 1201442, khối chặn cuối E/UK - 1201442, end clamp E/UK - 1201442
Nhà phân phối Phoenix Contact, Đại lý Phoenix Contact Việt Nam, Distributor Phoenix Contact Việt Nam, Đại lý Phoenix Contact, Đại lý Phoenix Contact Hồ Chí Minh, Đại lý Phoenix Contact Hà Nội, Đại lý Phoenix Contact Bắc Ninh, Đại lý Phoenix Contact Hải Phòng, Đại lý Phoenix Contact Đà Nẵng, Đại lý Phoenix Contact Quảng Nam, Đại lý Phoenix Contact Khánh Hoà, Đại lý Phoenix Contact Vũng Tàu, Đại lý Phoenix Contact Phú Mỹ, Đại lý Phoenix Contact Bình Dương, Đại lý Phoenix Contact Đồng Nai, Đại lý Phoenix Contact Long An, Đại lý Phoenix Contact Cần Thơ, Đại lý Phoenix Contact Huế, nhà phân phối Phoenix Contact Việt Nam, nhà phân phối Phoenix Contact Hồ Chí Minh, nhà phân phối Phoenix Contact Hà Nội, nhà phân phối Phoenix Contact Đà Nẵng, nhà phân phối Phoenix Contact Bắc Ninh, nhà phân phối Phoenix Contact Hải Phòng, nhà phân phối Phoenix Contact Huế, nhà phân phối Phoenix Contact Ninh Bình, nhà phân phối Phoenix Contact Quảng Nam, nhà phân phối Phoenix Contact Khánh Hoà, nhà phân phối Phoenix Contact Dung Quất, nhà phân phối Phoenix Contact Vũng Tàu, nhà phân phối Phoenix Contact Đồng Nai, nhà phân phối Phoenix Contact Phú Mỹ, nhà phân phối Phoenix Contact Bình Dương, nhà phân phối Phoenix Contact Vsip 1, nhà phân phối Phoenix Contact Vsip 2, nhà phân phối Phoenix Contact VSIP I, nhà phân phối Phoenix Contact VSIP II, nhà phân phối Phoenix Contact Biên Hoà, nhà phân phối Phoenix Contact Long An, nhà phân phối Phoenix Contact Cần Thơ, distributor Phoenix Contact Việt Nam, distributor Phoenix Contact Hồ Chí Minh, distributor Phoenix Contact, distributor Phoenix Contact Hà Nội, distributor Phoenix Contact Bắc Ninh, distributor Phoenix Contact Hải Phòng, distributor Phoenix Contact  Huế , distributor Phoenix Contact Đà Nẵng, distributor Phoenix Contact Quảng Nam, distributor Phoenix Contact Dung Quất, distributor Phoenix Contact Khánh Hoà, distributor Phoenix Contact Bình Định, distributor Phoenix Contact Đồng Nai, distributor Phoenix Contact Vũng Tàu, distributor Phoenix Contact Phú Mỹ, distributor Phoenix Contact Cát Lái, distributor Phoenix Contact Biên Hoà, distributor Phoenix Contact Bình Dương, distributor Phoenix Contact VSIP 1, distributor Phoenix Contact VSIP 2, distributor Phoenix Contact VSIP I, distributor Phoenix Contact VSIP II, distributor Phoenix Contact Long An, distributor Phoenix Contact Cần Thơ, nhà cung cấp Phoenix Contact, nhà cung cấp Phoenix Contact Việt Nam, nhà cung cấp Phoenix Contact Hồ Chí Minh, nhà cung cấp Phoenix Contact Hà Nội, nhà cung cấp Phoenix Contact Bắc Ninh, nhà cung cấp Phoenix Contact Hải Phòng, nhà cung cấp Phoenix Contact Huế, nhà cung cấp Phoenix Contact Quảng Nam, nhà cung cấp Phoenix Contact Đà Nẵng, nhà cung cấp Phoenix Contact Bình Định, nhà cung cấp Phoenix Contact Khánh Hoà, nhà cung cấp Phoenix Contact Bình Thuận, nhà cung cấp Phoenix Contact Đồng Nai, nhà cung cấp Phoenix Contact Vũng Tàu, nhà cung cấp Phoenix Contact Cát Lái, nhà cung cấp Phoenix Contact Phú Mỹ, nhà cung cấp Phoenix Contact Biên Hoà, nhà cung cấp Phoenix Contact Bình Dương, nhà cung cấp Phoenix Contact VSIP 1, nhà cung cấp Phoenix Contact VSIP 2, nhà cung cấp Phoenix Contact VSIP I, nhà cung cấp Phoenix Contact VSIP II, nhà cung cấp Phoenix Contact khu công nghệ cao Quận 9, nhà cung cấp Phoenix Contact khu công nghiệp Tân Bình, nhà cung cấp Phoenix Contact Long An, nhà cung cấp Phoenix Contact Cần Thơ, nhà cung cấp Phoenix Contact khu công nghiệp Amata Biên Hoà, nhà nhập khẩu Phoenix Contact, nhà nhập khẩu Phoenix Contact Việt Nam, nhà nhập khẩu Phoenix Contact Hồ Chí Minh, nhà nhập khẩu Phoenix Contact Hà Nội, nhà nhập khẩu Phoenix Contact Bắc Ninh, nhà nhập khẩu Phoenix Contact Hải Phòng, nhà nhập khẩu Phoenix Contact Huế, nhà nhập khẩu Phoenix Contact Quảng Nam, nhà nhập khẩu Phoenix Contact Đà Nẵng, nhà nhập khẩu Phoenix Contact Bình Định, nhà nhập khẩu Phoenix Contact Dung Quất, nhà nhập khẩu Phoenix Contact Khánh Hoà, nhà nhập khẩu Phoenix Contact Bình Thuận, nhà nhập khẩu Phoenix Contact Đồng Nai, nhà nhập khẩu Phoenix Contact Biên Hoà, nhà nhập khẩu Phoenix Contact khu công nghiệp Amata Biên Hoà, nhà nhập khẩu Phoenix Contact khu công nghệ cao quận 9, nhà nhập khẩu Phoenix Contact VSIP 1, nhà nhập khẩu Phoenix Contact VSIP 2, nhà nhập khẩu Phoenix Contact VSIP I, nhà nhập khẩu Phoenix Contact VSIP II, nhà nhập khẩu Phoenix Contact Bình Dương, nhà nhập khẩu Phoenix Contact khu công nghiệp Tân Bình, nhà nhập khẩu Phoenix Contact khu công nghiệp Tân Tạo, nhà nhập khẩu Phoenix Contact Long An, nhà nhập khẩu Phoenix Contact Cần Thơ, nhà nhập khẩu Phoenix Contact Kiên Giang