Nhà Phân Phối Phoenix Contact Việt Nam. 1430873 -  PROT-M12 FS-PA-CHAIN - NÚT BỊT  PROT-M12 FS-PA-CHAIN - 1430873 - SEALING CAP - PHOENIX CONTACT

Tham khảo catalog chi tiết theo đường link sau ( trích nguồn https://www.phoenixcontact.com):
https://www.phoenixcontact.com


Liên hệ để có giá tốt nhất: 
            Mr Vũ: 0908 878 633
            Mr Hoàng: 0933 441 466
            Mr Di: 0933 744 776
Email: info@tienhungtech.com
           sales@tienhungtech.com