Nhà phân phối Phoenix Contact. Thiết bị đầu cuối đo nhiệt độ, đầu vào RTD tương tự: 2, phương thức kết nối: 2-, 3-, 4 dây dẫn, tốc độ truyền trong bus cục bộ: 500 kbps, mức độ bảo vệ: IP20. Made in Germany. 


Tham khảo catalog chi tiết theo đường link sau ( trích nguồn https://www.phoenixcontact.com):
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/us/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2861328&library=usen&pcck=P-21-13&tab=1&selectedCategory=ALL