Nhà phân phối Phoenix Contact. Đầu nối chức năng RS-485/422 nội tuyến, để truyền dữ liệu nối tiếp, hoàn chỉnh với các phụ kiện (đầu nối và trường ghi nhãn), 1 kênh đầu vào và đầu ra nối tiếp trong thiết kế RS-485/422, giao tiếp dữ liệu quy trình thuần túy. Made in Germany. 


Tham khảo catalog chi tiết theo đường link sau ( trích nguồn https://www.phoenixcontact.com):
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/us/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2863627&library=usen&pcck=P-21-13&tab=1&selectedCategory=ALL