Nhà phân phối Phoenix Contact. Thiết bị kết nối bộ đếm nội tuyến, hoàn chỉnh với các phụ kiện (đầu nối và trường đánh dấu), 1 đầu vào bộ đếm, 1 đầu vào điều khiển, 1 đầu ra, 24 V DC, 500 mA, công nghệ kết nối 3 dây dẫn. Made in Germany. 


Tham khảo catalog chi tiết theo đường link sau ( trích nguồn https://www.phoenixcontact.com):
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/us/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2861852&library=usen&pcck=P-21-13&tab=1&selectedCategory=ALL