Nhà phân phối Phoenix Contact. Ngõ vào analog: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA , 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, phương thức kết nối: 2-, 3-, 4 dây dẫn, tốc độ truyền trong bus cục bộ: 500 kbps, mức độ bảo vệ: IP20. Made in Germany. 


Tham khảo catalog chi tiết theo đường link sau ( trích nguồn https://www.phoenixcontact.com):
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/us/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2878447&library=usen&pcck=P-21-13&tab=1&selectedCategory=ALL