Nhà phân phối Phoenix Contact. Thiết bị kết nối đầu vào kỹ thuật số, Đầu vào kỹ thuật số: 8, 24 V DC, phương thức kết nối: 4 dây dẫn, tốc độ truyền trong bus cục bộ: 500 kbps, mức độ bảo vệ: IP20. Made in Germany. 


Tham khảo catalog chi tiết theo đường link sau ( trích nguồn https://www.phoenixcontact.com):
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/us/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2862204&library=usen&pcck=P-21-13&tab=1&selectedCategory=ALL