028.628.28.668; NHÀ NHẬP KHẨU PHÂN PHỐI PHOENIX CONTACT

Đầu nối - Heavy duty connectors

HỘP ĐẦU NỐI CẢM BIẾN FLM DO 8 M12 - 2736291
HỘP CẢM BIẾN SACB-8/ 8-20,0PUR SCO - 1403264
HỘP CẢM BIẾN SACB-8/16-L-12,0 80MC SCO - 1405757
ĐẦU NỐI SACB-C-H180-4/ 8-25,0PUR SCO - 1537909
Ổ CẮM CẢM BIẾN SACC-CI-M12FS-5CON-L180 - 1551464
ĐẦU NỐI BUS D-SUB SUBCON 9/M-SH - 2761509
ĐẦU NỐI BUS D-SUB SUBCON 9/F-SH 2761499
ĐẦU NỐI DỮ LIỆU SACC-M12FS-5PL SH DN - 1424672
ĐẦU NỐI D-SUB VS-15-ST-DSUB/16-MPT-0,5 - 1688078
ĐẦU NỐI BUS D-SUB SUBCON-PLUS-M/AX 9 - 2904467
ĐẦU NỐI BUS D-SUB SUBCON-PLUS-M/AX 9 - 2904467
ĐẦU NỐI BUS D-SUB SUBCON-PLUS-F/AX 9 - 2311797
ĐẦU NỐI BUS D-SUB SUBCON-PLUS-CAN/AX - 2306566
Cable gland M25 - HC-B-G-M25-PLRBK - 1407670
1
 
2
 
3
 
4
 
5