Tên gọi: cầu đấu dây vặn ví UK 6 N
Mã đặt hàng: 3004524 


Tham khảo catalog chi tiết theo đường link sau ( trích nguồn https://www.phoenixcontact.com):
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/sg?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=3004524&library=sgen&tab=1&requestType=product&productId=3004524


Loại cầu đấu: vặn vít 
Tiết diện dây dẫn: 0.2 mm² - 10 mm²
Dòng định mức: 41 A
Áp định mức: 800 V
Dòng mang định mức tốt nhất: 57 A (với dây dẫn có tiết diện 10 mm²)
Kích thước: rộng 8.2 mm
Vỏ ngoài: bằng nhựa màu xám, bền, dẻo và cháy chậm
Gắn được trên DIN rail: NS 32, NS 35/15, NS 35/7,5
Chứng chỉ: CSA / UL Recognized / KEMA-KEUR / cUL Recognized / LR / PRS / KR / NK / LR / EAC / IECEE CB Scheme / DNV GL / cULus Recognized, IECEx / ATEX / UL Recognized / cUL Recognized / EAC Ex / GL / cULus Recognized