028.628.28.668; NHÀ NHẬP KHẨU PHÂN PHỐI PHOENIX CONTACT

Cầu đấu dây - terminal blocks

CẦU ĐẤU DÂY - ST 2,5-3L-DIO/M-O - 3036043
CẦU ĐẤU DÂY - ST 2,5-BE - 3036260
CẦU ĐẤU DÂY - STS 2,5-QUATTRO BU - 3036288
CẦU ĐẤU DÂY - STS 4-TWIN BU - 3036291
CẦU ĐẤU DÂY - STS 4-QUATTRO BU - 3036301
CẦU ĐẤU DÂY - STTB 2,5-PE/N - 3036327
CẦU ĐẤU DÂY - ST 2,5-TWIN-DIO/R-L - 3036521
CẦU ĐẤU DÂY - ST 2,5-QUATTRO-DIO/R-L - 3036534
CẦU ĐẤU DÂY - STS 4-TWIN/L BU - 3036589
CẦU ĐẤU DÂY - STS 4-TWIN/L - 3036592
CẦU ĐẤU DÂY - STS 6-TWIN BU - 3038163
CẦU ĐẤU DÂY - ST 2,5-L/L/N - 3038312
CẦU ĐẤU DÂY - STTB 2,5-TWIN BU - 3038529
CẦU ĐẤU DÂY - STTB 2,5-TWIN-PV - 3038545
CẦU ĐẤU DÂY - STTB 2,5-TWIN-PE/L - 3038531
CẦU ĐẤU DÂY - ST 1,5-QUATTRO-U - 3038600
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
>