028.628.28.668; NHÀ NHẬP KHẨU PHÂN PHỐI PHOENIX CONTACT

Cầu đấu dây - terminal blocks

CẦU ĐẤU DÂY - STTB 4 BU - 3031432
CẦU ĐẤU DÂY - STTB 4-PV - 3031542
CẦU ĐẤU DÂY - STTB 2,5-DIO.1N5408K/U-O - 3031564
CẦU ĐẤU DÂY - STTB 2,5-DIO/UL-UR - 3031571
CẦU ĐẤU DÂY - STTB 2,5-2DIO/O-UL/O-UR - 3031597
CẦU ĐẤU DÂY - ST 2,5-QUATTRO-U - 3031636
CẦU ĐẤU DÂY - STU 2,5-TWIN-PE - 3033032
CẦU ĐẤU DÂY - STU 4-TWIN-PE - 3033074
CẦU ĐẤU DÂY - STTBU 4-PE - 3033171
CẦU ĐẤU DÂY - STTB 2,5-PV BU - 3035108
CẦU ĐẤU DÂY - STTBS 2,5-DIO/U-O - 3035111
CẦU ĐẤU DÂY - ST 4-DIO 1N 5408/R-L - 3035247
CẦU ĐẤU DÂY - STTB 2,5-2DIO/UL-O/UL-UR - 3035263
CẦU ĐẤU DÂY - STTBS 2,5-PV BU - 3035289
CẦU ĐẤU DÂY - STTB 2,5-BE - 3035519
CẦU ĐẤU DÂY - STTB 4-PV BU - 3035593
CẦU ĐẤU DÂY - PTME 6-BE - 3035687
CẦU ĐẤU DÂY  - STME 6-BE - 3035688
CẦU ĐẤU DÂY - STME 6-DIO/R-L HV - 3035692
CẦU ĐẤU DÂY - STMED 6 - 3035713
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
>