Đại lý Phoenix Contact. Cầu chặn cuối E/UK 1 - 1201413 ( chặn cuối E/UK 1 - 1201413, miếng chặn cuối E/UK 1 - 1201413, khối chặn cuối E/UK 1 - 1201413, end clamp E/UK 1 - 1201413) màu xám, rộng 9.5mm, cao 35.2mm, có vít để bắt cố định trên thanh DIN rail NS35; NS32, từ đó định vị các terminal block hoặc relay hoặc nguồn gắn trên thanh Dinrail không bị dịch chuyển. 


Tham khảo catalog chi tiết theo đường link sau ( trích nguồn https://www.phoenixcontact.com):
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/us/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=1201413&library=usen&pcck=P-09-02-09&tab=1&selectedCategory=ALL