Đại lý Phoenix Contact. Bảo vệ chống sét lan truyền loại 3, bao gồm phích cắm bảo vệ và phần tử đế, với chỉ báo trạng thái tích hợp và tín hiệu từ xa cho mạng cung cấp điện một pha. Điện áp định mức 24 V AC / DC. 


Tham khảo catalog chi tiết theo đường link sau ( trích nguồn https://www.phoenixcontact.com):
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/us/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2907916&library=usen&pcck=P-24-05-14-01&tab=1&selectedCategory=ALL